آیا در مشاعات ساختمان میتوانم وسیله شخصی را بزارم؟

سلام میخواهم در مشاعات ساختمانمون چند وسیله بازی بذارم چون در مشاعات است باید اجازه بگیرم ؟

28 اسفند 1398 85

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی