آیا ملکی که مستاجر در آن است میتوانم بفروشم؟

سلام ملکم را میخواهم بفروشم مستاجر دارد خانه ام به خریدار هم گفتم بعدا مشکلی برام پیش نمیاد ؟

28 اسفند 1398 62

سلام وقت بخیر شما باید این مسئله را در قرار داد خود ذکر کنید و ایشان بعد از خریداری ملکتان قایم مقام می شود
و فقط در صورتی که خریدار اطلاع نداشته باشد حق فسخ وجود دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی