وکالت

سلام ی سوال داشتم که وکالت فروش مدت پایان دارد آیا؟

28 اسفند 1398 10
سلام اگر برای وکالت مدت تعیین شده باشد با پایان مدت تعیین شده به پایان می رسد
اگر مدت نداشته باشد و بلاعزل نباشد می توانید فسخ کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی