اخذ وجوه ایداعی به نام موکل

اخذ وجوه ایداعی به نام موکل یعنی چه ?

19 تیر 1399 4028

با سلام خدمت شما کاربر گرامی اخذ وجوه ایداعی به نام موکل یعنی وکیل این حق را داشته باشد که محکوم به و وجوهی که محکوم علیه در دعوا باید به موکل بپردازد را دریافت نماید و این اختیار در صورتی است که ذیل وکالتنامه صراحتاً قید شده باشد تا وکیل بتواند درخواست اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی به نام موکل را بنماید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی