انعقاد اجاره

آيا پس از انعقاداجاره موجر ميتواند اجاره بها را افزايش دهد؟

28 اسفند 1398 25
با سلام
درقانون بين مستاجر و موجر چنين امري پيش بيني نشده است، لذا در صورتي كه طرفين به اين امر رضايت بدهندو در قرارداد ذكر شود اشكال قانوني ندارد و مستند به ماده ١٠ قانون مدني براي طرفين لازم الاجراست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی