اگر شک شود که طفلی اول زنده بوده بعد فوت شده باید چکار کرد ؟

سلام اگر زمانی که جنین به دنیا بیاید شک شود که اول زنده بوده بعد فوت شده باید چکار کرد ؟

02 فروردین 1399 70

سلام و درود اگر دچار شک شویم که طفل زنده به دنیا آمده یا مرده اصل بر آن است که مرده به دنیا آمده
مطابق ماده ۸۷۶
با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی