26 شهریور 1401

سلب ملاقات پدرازطریق دادگاه

دسته بندی : خانواده | ملاقات فرزند
سوال کاربر :

باسلام. پسرچهارده ماهه ای دارم ک حضانت بامن هس ودرحکم هفته ای یکبارحق ملاقات پدردرج شده است.پدرش گاه گداری شیرخشک و پوشک می اورد وبچه رامیدید.ازانجایی ک خانواده اش بچه راهرگزندیدندب همسرم هم گفته بودند بچه راحق نداری ببینی چون ازاول هم راضی نبودند.یکروزک ازاین مسائل ناراحت بودم بچه رادادم ب پدرش وگفتم ببر..ایشان بچه رابرده بودند وازاینجایی ک بچه دراین سن خیلی شیرین هس یک دل ن صد دل عاشق اوشدند وقتی ک پشیمان شدم وبالتماس درخواست کردم بچه رابدهند بعدازدوروز گریه طی صورتجلسه ای بمن دادند. .الان هررروز بمن زنگـمیزنن که بچه رابده ببریم. میخواهم ازشمابزرگواران بپرسم ک مگرنباید اجراییه همان حکم اول ک نوشته هفته ای یکباربگیرند چون تعیین نکرده چه روزی چه ساعتی و درکجا. .ازانجایی ک دوروز بچه رابمن ندادند مطمۍم دوباره این کاررامیکنند چکارکنم وچه حرفی بزنم ک ملاقات دربهزیستی صورت بگیرد فرزندم هم شیرمادرهم شیرخشک میخورد ..طی این دوروز بچه بخاطردیرتعویض کردن پوشک دچارسوختگی ناحیه شده بود وبخاطراینکه شیرخشک هم بخاطراسترس طبق گفته همسرم نخورده وغذای سفره داده بودند یوبوست شدید باعرض معذرت شده بود لطقا راهنماییم کنید چکارکنم بچه را باخودنبرند

پاسخ وکیل

باسلام.دوست عزیز.شماطبق اجراییه عمل کنید.ودرصورتیکه ادله٠کافی دارید.دادخواست سلب ملاقات فرزند باپدربخاطر خطرجسمانی و جانی بدید

ایکون ترازو

سوالات حقوقی مشابه

30 بهمن 1402
وکیل پایه یک دادگستری

آیا پدربزرگ و مادربزرگ فرزندم حق ملاقات فرزندم را دارند

سلام وقت بخیر
من همسرم فوت کرده.
الان اگر من اجازه ندم خانواده همسرم م...

29 بهمن 1402
وکیل پایه یک دادگستری

حق ملاقات بستگان طفل

برای ملاقات فرزند:
در صورتی که مادر در قید حیات باشد ،ایا بستگان مثل د...

20 بهمن 1402
وکیل پایه یک دادگستری

حق ملاقات فرزند.......

سلام خسته نباشین من دوسال جدا شدم یک پسردارم 8ساله زمانی ک جداشدم تهرا...

08 بهمن 1402
وکیل پایه یک دادگستری

حضانت ونحوه ملاقات فرزند

اگه حضانت بچه شیر خوار که شیر مادر نمیخوره شیر خشک میخوره با مادر باشد...