تعدیل اقساط مهریه چگونه است؟

با سلام،بنده درخواست مطالبه مهریه نمودم،ک رای در دادگاه تجدید نظر با قرار قسط اول ۴ ماه پس از رای قطعی و سپس هر ۶ ماه بود،این رای در حالی بود ک همسر بنده شغل ثابت و درامد ثابت و بیمه نداشتند و امچنین قیمت سکه ۴۴۰۰۰۰۰ بود،اولین قسط ۱۱ اسفند ماه پرداخت شد،سوال من این است اکنون ایشان میتوانند برای قسط بعدی ک تاریخ ۱۱ شهریور ماه است تقاضای تقسیط اعسار را بدهند،این در حالی است ک اکنون علاوه بر شغل جانبی شغل ثابت دارند. روند تقسیط اعسار مهریه مانند دفعه اول باید با حضور زوج و زوجه و در دادگاه پیگیری میشود یا شورای حل اختلاف و بدون حضور زوج و زوجه؟

02 فروردین 1399 72

سلام دادخواست تعدیل در همان دادگاه قبلی که به اعسار رسیدگی نموده برگزار می شود و چنانچه دلایل زوج برای تعدیل موجه باشد تعدیل انجام خواهد شد ولیکن با توضیحات شما و شغل ایشان به نظر تغییری حاصل نگردد مگر اینکه قیمت سکه و نرخ تورم بسیار تغییر نماید.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی