ازدواج در آمریکا انجام شده چگونه مطالبه مهریه می شود؟

با سلام اینجانب با همسرم در کشور آمریکا ازدواج کردم و هم اکنون هم در خارج از ایران زندگی میکنیم. عقدنامه ما توسط یک مرکز اسلامی در آمریکا (و نه در یک دفتر اسناد رسمی در ایران) صادر شد. سپس مدرک مذکور به همراه شناسنامه های ما به دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا فرستاده شد و آنها هم ازدواج ما را در شناسنامه ها ثبت کردند. بنده میخواهم نسبت به پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه اقدام کنم اما متاسفانه همسر من به بهانه های واهی حاضر به امضای اقرارنامه مبنی بر دریافت مهریه نمی باشد. سوال بنده این است که ۱. آیا ایشان میتوانند با در دست داشتن عقدنامه مذکور، نسبت به دریافت مهریه خود در ایران اقدام کند و در نتیجه بنده را ممنوع الخروج کند؟ ۲. اگر ایشان راضی به امضای اقرارنامه شد و با توجه به اینکه در خارج از کشور امکان دسترسی به دفتر اسناد رسمی وجود ندارد، آیا امضا و اثر انگشت ایشان روی یک رسید دستی به همراه امضا و اثر انگشت دو شاهد برای رسمیت بخشیدن به رسید کفایت میکند؟ آیا این رسید میتواند جهت اثبات پرداخت مهریه در دادگاه ایران استفاده شود؟ با تشکر

02 فروردین 1399 84

سلام
۱- زوجه می تواند در محاکم ایران مطالبه مهریه نمایید و پس از قطعیت اموال شما در ایران را توقیف کند و در صورت نبود اموال تقاضای ممنوع الخروجی شما را بدهد تا زمانیکه وارد ایران می شوید از خروج شما جلوگیری کند
۲- اگر ایشان مهریه را دریافت کرده باشد می توانید در برگ عادی از ایشان امضا گرفته و به امضای شاهد برسانید و در در سفارت ایران یا دفتر حافظ منافع اگر امکانش بود امضای ایشان گواهی شود در این صورت می تواند قابل استناد در دادگاه ایران باشد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی