مالیات خودرو

سلام آیا برای نقل و انتقال خودرو نیاز به پرداخت مالیات می باشد اگر هست کی باید پرداخت کنم .

02 فروردین 1399 32
بله در هنگام نقل و انتقال خودرو در دفتر خانه اسناد رسمی به اداره دارایی معرفی تا نسبت به پرداخت مالیات نقل و انقال خودرو اقدام نمایید .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی