;
مالیات ارث چیست؟

سلام به من ارث رسیده است برای اینکه سند بزنیم گفتند باید مالیات بدهیم چقدر می شود‌.

02 فروردین 1399 83

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی