تکرار جرم چیست؟

چه زمانی تکرار جرم مواد مخدر و روان گردان تحقق می یابد ؟

04 فروردین 1399 86

کاربر محترم با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۳ مه به موجب ان صریحا تاریخ قطعیت حکم ملاک تحقق تکرار جرم قرار گرفته لکن رای وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوانعالی کشور ملاک تکرار جرم را علاوه بر قطعیت به تصریح ماده ۹ قانون مواد مخدر می بایست تحت مشمول همان بند ۳ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارژه با مواد مخدر تا تکرار محقق و مشمول مجازات تشدید باشد لذا زمان تکرار جرم اولا قطعیت زمان حکم ثانیا تکرار همان جرم در حال رسیدگی باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی