همسرم فوت کرده در خصوص اموال او باید چکار کنم؟

سلام خسته نباشید من همسرم فوت کرده ومن میخوام حق وحقوق خودمو بگیرم چطوری باید اقدام کنم وچیا حقمه بهم مید..وراستی دیه داره

04 فروردین 1399 67

شما می توانید اگرمهریه پرداخت نگردیده تقاضای مطالبه مهریه را بنمایید و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را نیز تقاضا نمایید و چنانچه دیه داشته باشد دیه مذکور توقیف گردد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی