اخذ گواهی حصر وراثت یکی از وراث فوت شده

وکیل محترم متشکرم از کمکهایتان در پاسخ یکی از سؤالاتم فرموده بودید: " برای فرد متوفی که جز ورثه بوده نیز باید گواهی حصر وراثت اخذ و سپس دادخواست تقسیم ترکه بدهید " - فرد فوت شده که نامشان در گواهی حصر وراثت پدر مرحومم آمده است ، مادربزرگم است. پدرم در تهران فوت نمودند و گواهی حصر وراثت ایشان را از تهران گرفتیم ولی مادربزرگم در اردبیل فوت نمودند و متأسفانه عموها و عمه هایم که بعد از فوت مادربزرگم ورثه جدید پدرم شده اند اصلاً با ما همکاری نمی نمایند. فرمودید برای اینکه دادخواست تقسیم ترکه ماترک پدرم را بدهم، انحصار وراثت قبلی کافی نیست و باید گواهی حصر وراثت مادربزرگم را نیز بگیرم. برای اخذ گواهی حصر وراثت مادربزرگم باید برم اردبیل یا همان شعبه شورای حل اختلافی که گواهی انحصار وراثت پدرم را گرفته ایم می تواند کاری برایمان انجام دهد؟ اطلاعات شناسنامه وراث مادربزرگم را ندارم و فقط نام و نام خانوادگی اشان را دارم. میشه دقیقتر راهنمایی ام فرمایید. متشکر میشوم.

05 فروردین 1399 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی