قانون کار سال94درمورد مرخصی استحقاقی

(اقای سعید پای وندی بنده باتائید شدن یانشدن رای واعتراض کاری ندارم علت اصلی که هیات تشخیص مرخصی استحقاقی سال94 رودردادنامه لحاظ نکرده چیست توضیح بدید؟) من در سال 94 در شرکت خصوصی به مدت 5 ماه و 2 روز کارکرد که درست بعد از این مدت بود که از کارم اخراج شدم. در هیئت تشخیص مرخصی استحقاقی استفاده نشده رو مطرح کردم که نه ساعتی و نه روزانه به بنده در شرکت داده نشده است. جای تاسف و تاثر دارد که هیئت تشخیص ان را در دادنامه لحاظ نکرد ایا هیئت تشخیص تخلف و اشتباهاتی نکرده است؟

05 فروردین 1399 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی