عقد صلح عمری چیست؟

با سلام و تبریک سال جدید! در عقد صلح عمری اگر منافع و اختیارات مالی کاملا در اختیار شخص سومی (بجز مصالح) قرار گیرد آیا انتقال قطعی مال (غیرمنقول) به متصالح با فوت مصالح بوقوع می پیوند یا با فوت شخص سوم؟ خواهشمند است توضیح بفرمایید. با تشکر

05 فروردین 1399 133

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی