عدم فعالیت شرکت

اینجانب دارای یک شرکت هستم که عملا شرکت حدود دو سال است که غیرفعال می باشد برای مالیات باید چه کار نمایم .

05 فروردین 1399 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی