عدم فعالیت شرکت طی 2 سال گذشته مالیات تعلق میگیرد؟

اینجانب دارای یک شرکت هستم که عملا شرکت حدود دو سال است که غیرفعال می باشد برای مالیات باید چه کار نمایم .

05 فروردین 1399 109

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی