مهلت اعتراض به برگ تشخیص چه مدت است؟

با سلام چه مدت زمان اعتراض به برگ تشخیص است و بعد از اعتراض مودی اداره امور مالیاتی چه مدت زمان دارد رسیدگی کند و نحوه رسیدگی به چه صورت است .

05 فروردین 1399 80

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی