مسلوب المنفعه چیست؟

سلام در قراردادی که میخوام امضا کنم نوشته مسلوب المنفعة میخوام ببینم معنیش چیه ؟

06 فروردین 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی