بیع چیست؟

سلام خسته نباشد ایا همیشه با ایجاب و قبول بیع واقع می شود ؟

06 فروردین 1399 51

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی