بیع چیست؟

سلام خسته نباشد ایا همیشه با ایجاب و قبول بیع واقع می شود ؟

06 فروردین 1399 73

خیر همیشه به این صورت نیست به استناد ماده ۳۳۹ قانون مدنی ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد و بعضی وقت ها نیاز به قبض یا تشریفات خاص دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی