مرابحه چیست؟

سلام معنی مرابحه چیه لطفا کامل بهم توضبح بدید نه کوتاه چون برام مهمه

06 فروردین 1399 94

سلام مرابحه قراردادی است که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصد اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی نسیه دفعی یا اقساطی مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسیدهای معین به متقاضی می فروشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی