قانون سنوات خدمت سال94اداره کار

بنده در سال 94 به مدت 5 ماه و 2 روز در شرکتی مشغول به کار بودم که در خود سال 94 از کار اخراج شدم. در هیات تشخیص مواردی از خواسته های بنده در رای نوشته شد اما پایان کار بنده رو لحاظ نکردند. ایا پایان کار کمتر از یکسال به کارگر تعلق نمیگیرد؟ ایا هیات تشخیص اشتباه وتخلف نکرده است؟

06 فروردین 1399 77

سلام
اگر اخراج پیش از موعد قرار داد بوده و بدون دلیل قانونی صورت گرفته رای هیت تشخیص اداره کار اشتباه است باید از رای به هیت حل اختلاف اعتراض و پس از آن بازهم می توانید به دیوان عدالت اداری دادخواست بدهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی