قانون سنوات خدمت سال94اداره کار

بنده در سال 94 به مدت 5 ماه و 2 روز در شرکتی مشغول به کار بودم که در خود سال 94 از کار اخراج شدم. در هیات تشخیص مواردی از خواسته های بنده در رای نوشته شد اما پایان کار بنده رو لحاظ نکردند. ایا پایان کار کمتر از یکسال به کارگر تعلق نمیگیرد؟ ایا هیات تشخیص اشتباه وتخلف نکرده است؟

06 فروردین 1399 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی