شرکت مدنی رو چجوری میشه ثبت کرد؟

تعریف شرکت مدنی چیست ؟

18 اسفند 1399 40
شرکتی از شرکت می باشد که از اجتماع مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه تشکیل می گردد و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی نقدی و غیرنقدی افراد حقیقی و حقوقی به وجود می آید با این تفاوت که مالکیت سرمایه به شخصیت حقوقی شرکت انتقال نمیابد و هر شخص به طور جداگانه مالک سرمایه ی خود می باشد و امور به صورت مشارکتی اداره میگردد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی