;
فسخ اجاره نامه توسط مستاجرقبل قرارداد

با سلام ایا مستاجر میتواند قرارداد اجاره نامه ای را که در بنگاه به مدت یکسال و با مقدار اجاره و رهن مشخص که بابت اجاره مغازه با صاحب ملک بسته است را در اواسط مدت قرارداد (قبل تاریخ قرارداد) بصورت یطرفه و بدون دلیل موجه و بنابه دلایل شخصی و بدون رضایت صاحب ملک؛؛؛ فسخ کند و از آنجا برود و اجاره مابقی ماه ها که طبق قرارداد اجاره نامه مهلتش مانده را به صاحب مغازه پرداخت نکند؟

07 فروردین 1399 42

با سلام باتوجه به این که قرارداد اجاره یک عقد لازم می باشد لذا هیچ یک از طرفین نمی تواند نسبت به فسخ و خاتمه قرارداد بدون دلیل قانونی اقدام نماید و مطابق قانون روابط موجر و مستاجر باید دلایل فسخ که در قرارداد اجاره شرط شده و یا در قانون روابز موجر و مستاجر مقرر شده محقق تا نسبت به فسخ بتوان اقدام نمود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی