اعتراض به رای بدوی چگونه است؟

سلام خودرویی را ( اسناد مالکیت آن بنام خودم هست ) با تامین خواسته توقیف کردم. کسی که ماشین در اختیارش بود هنگام توقیف اظهار داشته ماشین را از ع ب از فلان شهر به قیمت ۸۵ میلیون خریده و قولنامه دارم و ارائه میدهم و ذیل صورتجلسه توقیف را به عنوان مالک بهمراه نمایشگاهدار و سه تن از مامورین آگاهی امضا نموده و در متن صورتجلسه مذکور آمده که خودرو با تمام مدارک به پلیس آگاهی منتقل شده است. این فرد مدارک هویتی یعنی رو گرفت کارت ملی، پرینت حساب بانکی ( قریب به ۱۵ میلیون کمتر از اظهار اولیه ) و آگهی فروش در سایت دیوار با ایمیل و شماره تماس خود را در پرونده دارد فردای روز بعد از توقیف نیروی انتظامی با ارسال نامه ای به دادسرا مدعی میشود که ماشین مذکور در اختیار فرد دیگری بنام الف ت بوده و بهمراه تمام مدارک به پلیس آگاهی منتقل شده است. حالا شخص الف ت با قولنامه ای جعلی که نیاز به هیچ کارشناسی هم ندارد و در همان جلسه رسیدگی بدان ایراد جعل گرفته شد اعتراض کرده و دادگاه در مرحله اول رای به نفع الف ت داد، تجدید نظر آن را نقض کرد و ایراد گرفت که اصول مستندات، صحت و اصالت اسناد، و رسیدگی ماهوی صورت نگرفته، با این وجود و استناد بنده به پرونده کیفری که در آن جعلیت اسناد مذکور به اثبات رسیده و قاضی حقوقی هم آنرا دیده باز رای به نفع ثالث داده ( بدون هیچ رسیدگی و اخطار و احضاری بعد تجدید نظر ) چگونه با این معضل مقابله کنم البته پرونده کلاهبرداری در دو شعبه مجزای کیفری در حال رسیدگی است و هردو شعبه از شهریور ماه ۹۸ با قاطعیت گفته اند شکی در کلاهبرداری بودن پرونده نیست. لطفا راهنمایی کنید. دو سال است که درگیر این پرونده ام نفر مستقیم من فراری است و صاحب چک هم چنین( یکی از خواندگان مطلقا هیچ ارتباط قراردادی با هیچ یک از خواندگان دیگر ندارد و هم معترض ثالث در دادخواست و هم قاضی در انشای رای در اشاره ای عجیب اصرار دارند که بین خواندگان مطروحه رابطه وجود دارد )نیز حداقل پنج فقره سابقه سرقت دارد. یاد آوری میکنم که دعوی الزام به تنظیم سند به طرفیت بنده و همین شخص معترض ثالث و خواندگان، رد شده و اعتراض هم نکرده اند. ( درهمان شعبه حقوقی) بی نهایت سپاسگذارم.

07 فروردین 1399 65

سلام
پرونده صرفا با مطالعه پرونده ها قابلیت بررسی و اظهار نظر دارد ضمن اینکه شما اصلا علت انتقال خودرو را بیان نکردید که آیا به شیوه کلاهبرداری انجام شده‌اند خیانت در امانت یا یک عمل حقوقی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی