تفاوت قیمت

یک معامله ای کردم که مقدار پول معامله هم به حروف هم به عدد نوشته شده ولی در زمان معامله نخونده امضا کردم اعتماد کردم از روی سادگی الام فروشنده میگه تو اون مبلغ بیشتررو باید بدی در صورتی که اون مبلغی که به عدد نوشته شده مبلغ مورد توافق ما بوده الان من باید اونی که فروشنده میگه که بیشتر است را پرداخت کنم ؟؟

08 فروردین 1399 44
سلام طبق قانون ۲۲۵ قانون تجارت اگر بین عدد و حروف مبلغ متفاوت باشد
مبلغی که با حروف نوشته شده است مورد قبول است حتی اگر این مبلغ بیشتر باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی