پیش فروش

سلام خانه ای را به شکل پیش فروش خریدم و برام قسط بندی شد الان ۸ قسط و ندادم میخواستم ببینم که فروشنده میتونه معامله را فسخ کند گفته اگه ندی فسخ میکنم ؟

08 فروردین 1399 7
سلام به استناد ماده ۱۶ قانون پیش فروش ساختمان در صورت عدم پرداخت اقساط بها در مواعد مقرر پیش فروشنده می تواند کتبا مراتب را به اطلاع دفتر خانه برساند که تنظیم کننده سند است و دفتر خانه باید در مدت یک هفته پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام کند در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرار داد را دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی