ایا سند عادی که به حکم قانون باطل شده قابل استناد است

سلام . بنده ملکی را 10 سال پیش از پدرم خریدم و سند رسمی بنام خودم دارم بعد از فوت پدر بخاطر کمک به خواهرم که وضعیت مالی مناسبی ندارد قولنامه ای صوری که ملک به نام پدر نوشته شده بود از طرف مشاور املاک در همان مشاور املاک بابت گرفتن امضاء و رضایت خواهر (خواهر فروشنده سهم و من خریدار سهم از همان ملک که سند بنام خودم است )تنظیم و پس از آن به دلایلی (تعارض خریدار و فروشنده و مزاحمت برادر بزرگتر) ابطال شده است . حالا برادر بزرگتر از این موضوع اطلاع پیدا کرده و با استناد به آن شکایت موروثی بودن ملک را دارد با این تفاسیر ایشان که ادعا در حق مالکیت در آن ملک را دارد می تواند به آن قولنامه ابطال شده استناد کند؟

08 فروردین 1400 101

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی