;
تعیین حدود زمین توسط همه شرکاء

با سال حدو پنج پیش مرحوم پدرم (احمدی)که آن موقع حدود 82 سال سن داشت ودر قید حیات بود اقدام به نقشه برداری زمین خود(که نسل به نسل به ما رسیده ) ودر تصرف ما می باشد جهت تغییر کاربری آن از غیر مسکونی به مسکونی نمود.لذا پدرم با توجه به اینکه خودش قبل از انقلاب در آن زمین گندم ودیگر غلات می کاشت و به حدود زمین خود کاملا واقف بود لذا با این وجود وپرهیز از هر گونه اختلاف از همسرو فرزندان مالک هم مرز غربی زمین های خود خواست که بیایند تامرز دقیق بین خود را مشخص کنند که در جواب گفتند ما اطلاعی درمورد حدود زمین نداریم .و آقای احمدی یعنی(پدرمان) خودش عالمتر از هرکسی است. ودر این راستا ما هم اقدام به نقشه بر داری وتفکیک زمین خود نمودیم . لذا 3 سال پیش نقشه تایید شده زمین مان در بنیاد مسکن توسط شورا و یکی از پسران همین مالک همجوار امضا شد. و ما اقدام به مشخص کردن قطعات زمین با خیابان ها ی موردنظر با گچ وکندن آنها نمودیم.که در این اثنا همین مالک که به پدرم گفته بودند خودت عالمتر از هرکسی هستی .ادعا نمودند که پدرم به مقداری از زمینشان تجاوز کرده است.و پدرم به شدت منکر این ادعا شد. وگفت حاضرم در هر دادگاهی حاضر شوم وقسم هم بخورم که به زمین شما کوچکترین تجاوزی ننموده ام . با این اوصاف با توجه به اینکه نقشه زمین ما مورد تایید بنیاد مسکن قرار گرفته ودراین مدت مالک همجوار ما در دومورد فقط به اعتراض به مرحوم پدرم بسنده کرده اند و در مدتی که نقشه ما تایید شده است به بنیاد مسکن هم مراجعه نکرده اند که اعتراضی نسبت به نقشه تفکیکی ما داشته باشند.؟آیا اخیر ا که بنیاد مسکن در حال احداث خیابان های زمین ما است ومالکین مذکور در قسمتی که هم مرز هستیم مانع شده اند ؟ می توانند مانعی ایجاد کنند؟ در شرایطی که پدرم هم پارسال فوت نمودو کلیه اشخاصی که دقیقا خودشان زمین مارا شخم زده بودند واطلاع دقیقی از مرز زمین ما داشتند متاسفانه فوت کرده اند؟ تکلیف ما چیست؟البته زمین مادارای قولنامه قدیمی است که با توجه به اینکه خیلی قدیمی است لذا حدوداتی که در آن نوشته شده مربوط به زمان های خیلی قدیم است و برای ما نامانوس است.

08 فروردین 1399 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی