اجاره

با عرض سلام آيا اين موضوع صحت دارد كه اگر كسي ٦ سال در يك خانه اجاره نشين باشد ميتواند نسبت به آن خانه ادعا داشته باشد؟

10 فروردین 1399 16
كاربر محترم باسلام
خير سكونت در ملك هيچگونه حقي ايجاد نميكند و چنانچه كه سكونت بدون اذن باشد مسئوليت حقوقي و كيفري خواهد داشت .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی