آیا اجاره نشین نسبت به ملک مسکونی بعد از 6 سال می تواند ادعایی کند؟

با عرض سلام آيا اين موضوع صحت دارد كه اگر كسي ٦ سال در يك خانه اجاره نشين باشد ميتواند نسبت به آن خانه ادعا داشته باشد؟

10 فروردین 1399 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی