خرید ملکی قولنامه ای که قسمتی از ملک غیر قانونی ساخته شده چگونه است؟

با سلام قصد خرید یک منزل با قیمت 460 میلیون را دارم فروشنده اعلام کرده بعد از فروش و دریافت وجه خانه را تیر ماه سال آینده تخلیه خواهد کرد. ضمنا خانه سند ندارد و قولنانه ای خرید و فروش می شود. سوال دیگر من این بود که قسمتی از ملک خلاف نقشه ساخته شده و در پروانه ساختمان هم جریمه آن توسط شهرداری قید شده است آیا قسمتی که به این شکل به خانه اضافه شده به قیمت خانه زیر بنای خانه محاسبه خواهد شد ؟

09 اسفند 1398 71

در خصوص تحویل مورد معامله توافق طرفین ملاک عمل قرار دارد و در این خصوص حتما شرایط تحویل را در قرارداد ذکر کنید
در خصوص سوال دوم : اگر حکم قلع و قمع بنا صادر نشده باشد و صرفا جریمه باشد بعد از پرداخت مبلغ جریمه محاسبه خواهد شد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی