تخلیه

با سلام قصد خرید یک منزل با قیمت 460 میلیون را دارم فروشنده اعلام کرده بعد از فروش و دریافت وجه خانه را تیر ماه سال آینده تخلیه خواهد کرد. ضمنا خانه سند ندارد و قولنانه ای خرید و فروش می شود. سوال دیگر من این بود که قسمتی از ملک خلاف نقشه ساخته شده و در پروانه ساختمان هم جریمه آن توسط شهرداری قید شده است آیا قسمتی که به این شکل به خانه اضافه شده به قیمت خانه زیر بنای خانه محاسبه خواهد شد ؟

09 اسفند 1398 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی