اجاره مغازه

سلام مغازه ای را اجاره کردم شخصی پیشنهاد داده که با مبلغ خوبی مغازه را بهش اجازه بدم ایا میتونم این کارو بکنم

10 فروردین 1399 14
سلام به استناد ماده ۶ قانون موجر مستاجر اگر در ضمن عقد اجاره موجر حق انتقال به غیر را سلب کرده باشد از مستاجرش خیر شما نمی توانید این کار را بکنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی