;
اجاره دادن ملکی که اجاره کردم ایرادی ندارد؟

سلام مغازه ای را اجاره کردم شخصی پیشنهاد داده که با مبلغ خوبی مغازه را بهش اجاره بدم آیا میتونم این کارو بکنم

10 فروردین 1399 25

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی