مردن حیوان زندده 1 روز پس از خرید

سلام یک گاو خریدم فردای روزی که خریدم مرده الان میگم به فروشنده که باید پولمو بدی میگه من به تو تحویل دادم به من ربطی نداره من به پولم میتونم برسم ؟ حرف فروشنده درسته ؟

10 فروردین 1399 79

سلام به استناده ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا ۳ روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد تلف در این ۳ روز از مال بایع بوده است و می توانید ثمن را پس بگیرید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی