طلبی از شخصی دارم که مدارکی جز پیامک مبنی بر بدهکاری ایشان ندارم چگونه باید اقدام کنم؟

باسلام بنده طلبی از شخصی‌ دارم که چون در قالب‌ قرض‌الحسنه به ایشان پرداخت نموده ام مدرکی در ازای آن ندارم تنها بخشی‌ از مبالغ رو در بانک با شرح قرض در فیش پرداختی‌ دارم و تعدادی پیامک که ایشان در آن اعلام نموده اند که بزودی پرداخت میکنند

09 اسفند 1398 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی