آیا پرونده حقوقی اداره کار مختومه میشود؟

اقای سعیدپای وندی اولاشهرماتهران نیست که بخوادپرونده توسط سامانه جامع روابط کارنوبت ووقت رسیدگی داده بشه.دراکثرشهرستانهاوقتی جلسه تجدیدمیشه بایستی کارگریاکارمندبصورت دستی وحضورا بره اداره کارنوبت ووقت رسیدگی برای پرونده خودش بگیره.برادرمن درموردمختومه شدن پرونده سوال پرسیدم شمااصلاازموضوع پرت شدیدوماده162قانونکارروتوضیح دادید.شماکه میفرمائیددر هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید این درحالتی است که به رای هیات تشخیص اعتراض کنیم وپرونده به هیات حل اختلاف بره.مشکل مااین نیست که مشکل بنده تجدیدجلسه میباشد نه وصول پرونده.برادر شماروی سوال رونخونده پاسخ میدید.ازمدیریت سایت خواهشمندم سوال بنده روبه وکیل مختص اداره کارمحول کندتاپاسخ قاطعی داده شود. با سلام و احترام. جلسه اول هیات حل اختلاف در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۸ تجدید جلسه شد. ایا اگر به جای فروردین و اردیبهشت ۹۹ به اداره کارنروم و اگر خرداد ۹۹ حضورا برم برای نوبت گرفتن جلسه دوم هیات حل اختلاف ایا مشکلی برای پرونده بنده ایجاد میشود ایا پرونده حقوقی بنده به دلیل تاخیر در نوبت گرفتن ازمسول مربوطه دراداره کار مختومه میشود؟

10 فروردین 1399 90

سلام
کاربر گرامی وقتی جلسه به هر دلیلی تجدید شود تکلیف هیت هست که با ارسال دعوتنامه و تعیین وقت از طرفین برای شرکت در جلسه دعوت کند و اگر هنوز این دعوتنامه ارسال نشده یا بدست شما نرسیده که ممکنه ارسال شده ولی شما را در آدرس شناسایی نکردند یا الصاق شده بهتر است حضوری جهت پیگیری مراجعه بفرمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی