اعسار

سلام من باید هزینه دادرسی پرداخت کنم در یک پرونده ولی وضع مالی خوبی ندارم تحت حمایت کمیته امدادم میتونم در خواست اعسار بدم ؟

11 فروردین 1399 34
سلام به استناد تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی