آیا پرونده حقوقی اداره کار مختومه میشود؟

سلام.اقای جمشیدوندشماکه میفرماییدوقتی جلسه به هر دلیلی تجدید شود تکلیف هیات هست که با ارسال دعوتنامه و تعیین وقت از طرفین برای شرکت در جلسه دعوت کند برادرمن اولااداره کارمثل دادگستری برگ ثناوسامانه ثنا نداردواداره کارشهرستانهابه غیرازتهران نوبت ووقت گرفتن برای تجدیدجلسه حضوری است وکارگریاکارمندبایستی حضورابه اداره کارمراجعه کرده ونوبت بگیرد.دراداره کارقانون مشخصی درموردگرفتن نوبت ووقت رسیدگی وجودنداردحال سوال من ودیگرکاربران این است که جلسه اول هیات حل اختلاف در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۸ تجدید جلسه شد. ایا اگر به جای فروردین و اردیبهشت ۹۹ به اداره کارنروم و اگر خرداد ۹۹ حضورا برم برای نوبت گرفتن جلسه دوم هیات حل اختلاف ایا مشکلی برای پرونده بنده ایجاد میشود ایا پرونده حقوقی بنده به دلیل تاخیر در نوبت گرفتن ازمسول مربوطه دراداره کار مختومه میشود؟

11 فروردین 1399 70

سلام
کاربر محترم توضیح کاملا واضح داده شد شما دقت کنید به پاسخ دلیلی نداره شما در وضعیتی که می گویید پیگیر نباشید چون کارگر ذیحق است و قطعا پیگیر پرونده می شود و عدم مراجعه سما ممکنه به ضرر شما باشد پس بهتر است حتما مراجعه کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی