مدتی قبل به شخصی مبلغی پول قرض دادم و حالا از پزداخت آن اجتناب میکند باید چکار کنم؟

به کسی که تو مجازی اشنا شدم پول قرض دادم اما از حساب دوستان دادم از حساب خودم نه چهار میلبون و پونصد تومن الان سه سال گذشته هنوز پس نداده و هی مبگه ندارم خواست تاتر بسازه بعد اجرا پول بده که نشد الان چطور میتونم پولم بگیرم در تهران نیست شخصه و من مونث و اون مذکر

11 فروردین 1399 103

سلام
برای مطالبه طلب باید دادخواست به شورای حل اختلاف محل اقامت طرف بدهید و همان دوستتان که از طرف شما وجه واریز کرده را به عنوان شاهد معرفی کنید پس از رسیدگی و احراز ادعا رای صادر خواهد شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی