به نتیجه نرسیدن شکایت سرقت

سرقت طلا از منزل وپس از دو بار شکایت به نتیجه نرسیدن

29 اردیبهشت 1400 293

با سلام
کاربر گرامی سوال شما بسیار مجمل است
احتمالا علت به نتیجه نرسیدن شکایت شما عدم کفایت ادله باشد و در صورتی که دلایل شما به نظر خودتان کافی بوده و باز هم به نتیجه نرسیده اید میتوانید عنوان دعوی را تغییر دهید و دوباره طرح دعوا کنید فی المثل در صورت وجود شرایط لازم میتوانید استرداد اموال دهید یا عنوان دیگری که مناسب تر با قضیه می‌باشد را انتخاب کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی