اگر کسی برای مصرف شخصی 10 گرم تریاک وارد کند چقدر مجازات دارد؟

سلام اگر کسی میخواسته تریاک وارد کشور بکند برای مصرف خودش ۱۰ گرم بوده مجازاتش چیه ؟؟

12 فروردین 1399 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی