اگر کسی برای مصرف شخصی 10 گرم تریاک وارد کند چقدر مجازات دارد؟

سلام اگر کسی میخواسته تریاک وارد کشور بکند برای مصرف خودش ۱۰ گرم بوده مجازاتش چیه ؟؟

12 فروردین 1399 83

سلام به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر تا پنجاه گرم تریاک تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی