در صورت مفقود بودن مدارک سابقه کاری چگونه وجود سابقه کاری را اثبات کنم؟

با سلام بنده در ادار‌ه‌ای کارمیکنم که نزدیک بازنشستگی میباشم و رسمی میباشم. دو سال از خدمتم را به علت عدم مدارک مالی که ازمحل تنخواه داده شده حساب نکردن در صورتی که مدارک قرارداد که به طور شش ماهه بوده موجود میباشد، اما مدارک پرداخت مالی نیست و بخاطر گذست زمان از بین رفته. راهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم ادعای سوابق بنماییم.

10 اسفند 1398 79

با سلام شما می تواند به هر طریقی از جمله استناد به قراردا رابطه کاری خود را در آن بازه زمانی اثبات نموده و از مزایای قانونی آن بهره مند شوید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی