بازنشستگی

با سلام بنده در ادار‌ه‌ای کارمیکنم که نزدیک بازنشستگی میباشم و رسمی میباشم. دو سال از خدمتم را به علت عدم مدارک مالی که ازمحل تنخواه داده شده حساب نکردن در صورتی که مدارک قرارداد که به طور شش ماهه بوده موجود میباشد، اما مدارک پرداخت مالی نیست و بخاطر گذست زمان از بین رفته. راهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم ادعای سوابق بنماییم.

10 اسفند 1398 7
با سلام شما می تواند به هر طریقی از جمله استناد به قراردا رابطه کاری خود را در آن بازه زمانی اثبات نموده و از مزایای قانونی آن بهره مند شوی

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی