آیا در صورت صدور قرار منع تعقیب امکان مطالبه خسارت از جهت اینکه در حبس بودم می باشد؟

سلام بنده حدود۵سال قبل به اتهام کلاهبردای روانه زندان شدم وحدود۲ماه توی زندان بودم که بنده فقط خریداربودم ولی باوثیقه یک میلیاد اومدم بیرون الان بعداز ۵ سال منع تعقیب شدم ایا من بابت جبران خسارت چکارکنم؟

10 اسفند 1398 85

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی