آپارتمانی پیش خرید کردم ،فروشنده سند را انتقال نمی دهد چه اقدامی کنم؟

سلام خسته نباشید من یک آپارتمان را پیش خرید کردم بعد تحویل گرفتم اما این آقا سند.رو به نام نزده و فروشنده همان سازنده ملک است چه کار باید بکنم؟

13 فروردین 1399 45

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی