حضانت فرزندپس از7سالگی با پدر هست یا مادر؟

باسلام آیاجهت نگهداری فرزنددختری که 7سال تمام شده توسط پدر احتیاج به تنطیم دادخواست برای دادگاه می باشد ؟

13 فروردین 1399 74

سلام
خیر بعد از هفت سالگی حضانت با پدر است و نیاز به تقدیم دادخواست نیست و اگر مادر از تحویل کودک امتناع می کند قابلیت تعقیب کیفری دارد مگر کودک از رفتن نزد پدر خوداری و دادگاه این عمل را به نفع کودک احراز کند که در این صورت کودک نزد مادر خواهد بود و پدر حق ملاقات دارد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی