عدم تمکین زن باعث عدم پرداخت نفقه می شود؟

اگر زن تمکین شوهر نکند و در منزل شوهر حاضر نشود علاوه بر ندادن نفقه شوهر چه کار قانونی دیگه می تواند انجام دهد که زن در منزل شوهر حاضر شود.

13 فروردین 1399 70

سلام کاربر محترم ، دعوای الزام به تمکین مطرح کنید و در صورت عدم تمکین میتوانید جواز ازدواج مجدد بگیرید اما در هر حال زوجه را نمیتوانید به صورت قهری مجبور به تمکین نمایید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی