عدم تمکین زن باعث عدم پرداخت نفقه می شود؟

اگر زن تمکین شوهر نکند و در منزل شوهر حاضر نشود علاوه بر ندادن نفقه شوهر چه کار قانونی دیگه می تواند انجام دهد که زن در منزل شوهر حاضر شود.

13 فروردین 1399 44
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی