آیا یک زن می تواند به دلیل ندادن نفقه توسط شوهر، طلاق خود را از شوهر بگیرد؟

آیا یک زن می تواند به دلیل ندادن نفقه توسط شوهر، طلاق خود را از شوهر بگیرد.

13 فروردین 1399 68

سلام کاربر محترم ، نفقه زوجه در هر حال باید توسط زوج پرداخت شود ، در صورت عدم پرداخت و تحقق شروط ضمن عقد نکاح ، زوجه وکیل در طلاق میشود

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی