حق طلاق

آیا یک زن می تواند به دلیل ندادن نفقه توسط شوهر، طلاق خود را از شوهر بگیرد.

13 فروردین 1399 3
سلام کاربر محترم ، نفقه زوجه در هر حال باید توسط زوج پرداخت شود ، در صورت عدم پرداخت و تحقق شروط ضمن عقد نکاح ، زوجه وکیل در طلاق میشود
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی