احداث مسجد نیاز به چه اقدامی دارد؟

سلام یه ملک برای مسجد ساختن خریداری شده و اسکلت آن ساخته شد بنام ۳ نفر .الان بعد از ده سال یه بانی خیر پیدا شده برای ادامه ساخت ولی نفرات قبلی نمیایند سند را بنام مسجد بزنند و وقفنامه ای تهیه کنیم که خیر با خیال راحت برای مسجد پول بدهد نه برای سندی که بنام اشخاص هست . لطفا راهنمایی کنید چه کار بکنیم تا ادامه ساخت مسجد بنحو احسن انجام بشه. ممنون

14 فروردین 1399 67

سلام
احداث مسجد نیاز به تهیه وقف نامه و مجوز از اداره اوقاف امور خیریه دارد اگر این سند وجود ندارد و مالکین از قصد خود عدول کردند الزام آنها به وقف زمین برای مسجد بعید به نظر می آیید مگر آنکه با ادله و شهود اثبات کنید که شفاها مالکین زمین را وقف کردند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی