ازدواج موقت بدون اذن پدر

سلام من ی دختر ۲۰ سالم میخوام بیینم که بدون اجازه پدر با توجه به اینکه به سن بلوغ رسیدم میتونم صیغه ی مردی بشم نمیخوام خانوادم بدونن از طرفی میخوام رسمی باشه صیغه نامم

14 فروردین 1399 69

سلام به استناد ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی