;
فروشنده خودرو برای انتقال سند اقدامی نمیکند باید چکار کنم؟

با سلام من یک ماشین از اصفهان خریدم ولی طرف نمیاد سند بزنه اراک میتونم شکایت کنم

10 اسفند 1398 48

به می توانید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه محل وقوع قرارداد و یا محل اقامت طرفتان کنید و این دادگاه صالح برای رسیدگی می باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی