تعمیر دیوار در ملک مشاعی نیاز به اجازه شریک دارد؟

سلام منو شریکم یک خانه ی ویلایی داریم در شمال به شریکم گفتم که بیا دیوار را درست کنیم میکه نه میگه لازم به تعمیر نیست میخوام بدونم که خودم میتونم درست کنم یا اجازه اونم باید باشه تا دیوار نریخته میخوام درست کنم ؟

14 فروردین 1399 87

خیر در صورتی که فکر میکنید دیوار رو به خرابی است نیازی به اجازه شریک خود ندارید و می توانید که دیوار را تعمیر کنید موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی