;
تعمیر دیوار در ملک مشاعی نیاز به اجازه شریک دارد؟

سلام منو شریکم یک خانه ی ویلایی داریم در شمال به شریکم گفتم که بیا دیوار را درست کنیم میکه نه میگه لازم به تعمیر نیست میخوام بدونم که خودم میتونم درست کنم یا اجازه اونم باید باشه تا دیوار نریخته میخوام درست کنم ؟

14 فروردین 1399 34

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی